Privacy Policy

 1. Privacyverklaring

Respecteert de privacy van de bezoeker en haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van de persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze bewoners hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerking zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u ook terecht op de website van Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl Totdat u op de website gebruikmaakt van cookies en/of andere tracking systems accepteert, plaatst BasicME geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoons of tablet. Met het voortzetten van het bezoek op deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.: De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 1. Wettelijke bepalingen

Website www.basic-me.nl is verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens beheerder: BasicME gevestigd te Bakel kvk-nummer: 77820657

 1. Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

 1. Content van deze website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen acties onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

 1. Beheer van deze website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • De toegang tot bepaalde bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met de nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • De website tijdelijk niet beschikbaar hebben of teneinde updates uit kunnen voeren
 1. Verantwoordelijkheden

De beheerder is geen geval verantwoordelijk voor falen, stroringen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een deel van de functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is u eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw gegevens te beschermen tegen virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt. De beheerder is niet verantwoordelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk van de website via internet
 • Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere acties tegen de beheerder als gevolg hiervan. Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dient en gevolgen lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

 1. Verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door BasicME. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw diensten.

 1. Rechten betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft een ieder recht op inzage van en rectificatie of wissen van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, als mede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevens overdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via: safehouse@basic-me.nl Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact over kan worden opgenomen. Binnen een maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met twee maanden worden verlengd.

 1. Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet-of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hem verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. Indien bepaalde informatie nog noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

 1. Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van de website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

 1. Cookies
 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek van onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. U Toestemming is geldig voor een periode van 13 maanden.
 2. Wij gebruiken de volgende cookies op onze website:
 • Functionele cookies: zoals sessie- en inlog cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
 • Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoefte van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze website bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
 • Niet- Geanonimiseerde Analytische cookies: Om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire thema’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoefte van bezoekers van onze website.
 • Tracking cookies: zoals advertentiecookies zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met trackingcookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.
 1. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden uw apparatuur worden geïnstalleerd.
 2. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

 1. Beeldmateriaal en aangeboden diensten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden diensten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

 1. Waarborging van uw privacy

Uw privacy is voor BasicME van groot belang. Wij waarborgen u privacy door:

 • duidelijkheid verstrekking over onze doeleinden;
 • enkel gegevens opslaan voor onze doeleinden;
 • indien nodig, expliciet toestemming vragenvoor de verwerking van je persoonlijke gegevens;
 • benodigde beveiligingsmaatregelen treffen;
 • uw rechten respecteren.

Contactformulier  Met het contactformulier kun je BasicME vragen stellen, opmerking maken, en/of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres, telefoonnummer en je naam. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie. Aanmeldformulier Om je aanmelding te kunnen verwerken en aan te vangen met de behandelingsovereenkomst conform onze missie is het noodzakelijk de volgende persoonsgegevens te verwerken: – NAW-gegevens – telefoonnummer – geslacht – lengte en gewicht – BSN – geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit – verzekeraar en polisnummer – gegevens van doorverwijzende behandelaar of arts – clean datum – ontslagdatum kliniek BasicME verwerkt deze gegevens op grond van jouw toestemming en teneinde uitvoering aan je aanmelding en de huur/zorgovereenkomst te geven. Jouw gegevens worden verwerkt in een afgeschermde omgeving. Het cliëntendossier worden bewaard tot 15 jaar na de start van de behandeling op grond van de wet. Wijzigingen in deze privacyverklaring Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen. Klacht indienen Als je vindt dat BasicME je niet op de juiste manier helpt, dan heb je het recht om een klacht in te via onze klachtenregeling pagina.

 1. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop wettelijke uitzondering van toepassing is.

 1. Contact

Voor vragen, diensteninformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Mitchel Verweij, safehouse@basic-me.nl