Samen herstellen met professionele begeleiding

Samen herstellen met
professionele begeleiding

‘BasicME’

Biedt hulp bij alle verslavingen

Wij werken samen aan een toekomst zónder middelengebruik. Wij bieden ondersteuning naast de behandeling die je volgt, of hebt gevolgd. Daarbij staat re integreren en participeren in de maatschappij centraal.

Wij richten ons op het 12-stappenprogramma (Minnesotamodel). Ons team bestaat uit een mix van professionele ervaringsdeskundige begeleiders, casemanagers en vrijwilligers. Ons aanbod bestaat uit de volgende onderdelen:

Ambulante begeleiding
Beschermd wonen "sober living house"

Ambulante begeleiding

Beschermd wonen 'Sober Living House'

Missie & Visie BasicME

De methodiek van BasicME

https://basic-me.nl/wp-content/uploads/2022/09/Basic-ME-RVM_1955-small-scaled.jpg

Ondersteuning van BasicME

Onze ondersteuning kan opgestart worden vanuit 2 perspectieven. Je meldt zich bij ons en bent nog in actief middelengebruik, of jij wordt aangemeld vanuit behandelcentrum/kliniek. Wij noemen dit de voor- en nazorg.

Wanneer jij je nog in actief middelengebruik bevindt begeleiden wij jou naar een passend behandelaanbod. Wanneer je al behandeling bent ondergaan begeleiden wij je bij jouw leefgebieden. Daarnaast werken wij actief aan herstel.

BasicME heeft een goede samenwerking met verslavingsklinieken. Hiermee dragen wij bij aan een integrale zorgverlening

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Nazorg & herstel

Met goede (na)zorg stijgt het slagingspercentage op een duurzaam herstel aanzienlijk! Uit collectieve ervaring blijkt dat 70 tot 80 procent van de verslaafden een jaar na een traject, nog clean en nuchter is en weer zelfstandig kunnen wonen.

BasicME is toegankelijk voor iedereen met verslavingsproblematiek die de wens hebben om abstinent te worden en blijven. Het is een vereiste dat jij bereid bent om weer volledig te participeren in de maatschappij.

https://basic-me.nl/wp-content/uploads/2022/09/Basic-ME-RVM_1951-small-scaled-e1667910650449.jpg