KWALITEIT

Kwaliteit van onze zorgverlening

BasicME heeft op 9 augustus 2021 haar HKZ-norm 143 kleine organisaties en daar zijn wij trots op! Het certificatenschema kleine organisaties bestaat uit een set normen voor externe toetsing van kwaliteitsmanagementsystemen binnen de reikwijdte van dit schema. 

Certificatie vindt plaats volgens de eisen vermeld in het ‘HKZ-certificatiesysteem: Kwaliteitsmanagementsystemen; Algemene eisen voor Certificerende Instellingen die certificatie volgens sectorspecifieke HKZ-certificatieschema’s voor kwaliteitsmanage- mentsystemen uitvoeren’ (zie www.hkz.nl).

hkz_kleine_organisaties
Call Now ButtonBel voor meer informatie