Herstelcoaching

Met onze herstelcoaching bieden we jou tools om te leren reflecteren op je gedachten, gevoelens en gedrag. Je leert verantwoording nemen voor jezelf en je eigen handelen. Concreet houdt dit in:

  • Gesprekken met je begeleider over  verslaving/herstel
  • Het schrijven van een dagelijkse reflectie 
  • Het bezoeken van meetings 
  • Het vinden van een sponsor die met je aan de 12-stappen werkt 

”Je kunt de wereld om je heen niet veranderen, wel jouw kijk op de wereld ”

Call Now Button